Toimitukset 40€ arvoisiin tilauksiin ilman kuluja 30.7.2024 saakka! Koodilla: heinä2024

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Tämä on Mahtituote henkilötietolain (10 ja 24§ ) ja EU;n yleisen tietosuoja asetusten (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.3.2024. Viimeisin muutos 7.4.2024

1. Rekisterinpitäjä

Juha Vääräkangas Home Factory
Kirkkotie 175
07170 Pornainen

0405332137
info@mahtituote.fi
www.mahtituote.fi
1533455-6

  2. Rekisteröidyt

  Rekisterissä on, asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat, verkkokaupassa käyneet potentiaaliset asiakkaat sekä muutoin asiakkaaksi tulleet.

  3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen
  • asiakas- ja toimittajasuhteiden kehittäminen
  • asiakaspalvelun kehittäminen
  • analysointi ja tilastointi
  • markkinointi
  • asiakas- ja markkinatutkimukset
  • palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja parantaminen
  • Arvostelujen ylläpitäminen

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tilausten ja palveluiden tiedot
  • y-tunnus

  4. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@mahtituote.fi

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakassuhteen syntyessä
  • verkkolomakkeen kautta
  • messuilla tai tapahtumissa kerätyt tiedot

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Mahtituote:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Mahtituote:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Mahtituote tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

  Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

  7. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  • Kirjanpitoon liittyvät asiat max. 10 vuotta eli lainmääräämän asetusten mukaan
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

  8. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Mahtituote yrityksen työntekijät. Oikeus on myös tilitoimistolla tai IT-tuella, joilla on pääsy tieto- ja asiakastieto järjestelmiin tarkoituksen mukaisin edellytyksin sekä henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  10. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

  Mahtituote pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

  Lahjakortti